menu

Program za vođenje akcija

Program za vođenje akcija

Promo je program koji vodi evidenciju o svim proizvodima koji su na akciji. Omogućava korisniku da zna koji su sve artikli bili na akciji i kada.

Program nudi mogućnosti:
- vođenje artikala na akciji
- vođenje po danu, sedmici ili mjesecu
- vođenje artikala po kupcu
- izvještaj o datim akcijama i količinama
- mjerenje efikasnosti akcije
- mobilnu aplikaciju sa svim akcijama za komercijaliste na terenu
- unos akcije na terenu

Za dodatna pitanja i pojašnjenja možete nas slobodno kontaktirati.

Program za vođenje akcija
Copyright © Soft-Code All rights reserved.
Powered by limun.co